ماه: اکتبر 2022

راهنمای کامل استفاده از کراتین مونوهیدرات

نقش مکمل‌های بدنسازی در تقویت عضلات

همین چند سال پیش، مکمل کراتین چیزی بود که کمتر در مورد آن صحبت می‌شد، مثل یک «سلاح مخفی» که واقعاً فقط برای بدنسازان، پاورلیفترها و دیگر ورزشکاران قدرتی مورد استفاده بود. امروز، راز قطعا آشکار شده است! ورزشکاران از همه نوع کراتین را به عنوان راهی برای به دست آوردن نتایج بیشتر از تمرینات …